Psykoterapia ja työnohjaus Minna-Maria Wilmi

Työnohjaus

Joitakin palautteita tekemästäni työnohjauksesta ja minusta työnohjaajana:

"Työnohjaaja osaa luoda rennon, luotettavan ja avoimen ilmapiirin, ottaa huomioon työyhteisön toiveet." "Vahva suositus ryhmälle kuin ryhmälle." "Välittävää ja innostavaa työnohjausta. Maadoittavat harjoitukset työnohjauksen alussa rauhoittavat." "Huomioit hyvin työryhmän kaikki jäsenet. Osaat rajata keskustelua." "Luotetettava, ammattitaitoinen."

Olen psykofyysinen työnohjaaja. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit. Minulla on myös TRO-tutkinto (Toiminnallinen ryhmätyönohjaaja, Suomen Psykodraamayhdistys 2005-2008). 

Tarjoan yksilötyönohjausta sosiaali-, terveys- ja opetusalan työntekijöille, esim. psykoterapeutit, perheneuvolan työntekijät, sosiaalityöntekijät, psykologit, opettajat, koulukuraattorit ja terveydenhoitajat. Lisäksi tarjoan työnohjausta ryhmille, joissa on korkeintaan 8 työntekijää. 

Työnohjauksen tavoitteista sovitaan aina yhdessä työnohjattavien kanssa. Työnohjauksessa tarkastellaan asiakas- ja potilastyössä esiin nousevia kysymyksiä ja haasteita.Tavoitteena on työntekijän ammatillisen osaamisen kehittäminen ja työssä jaksamisen vahvistaminen. Ammatti- ja asiantuntijatyöryhmän, työyhteisön tai tiimin työnohjauksen tavoitteena voi olla lisäksi ryhmän toiminnassa esiin nousevien pulmien tutkiminen ja  yhteisen työskentelyn kehittäminen. 

Käytän työnohjauksessa keskustelun lisäksi kehollisia ja toiminnallisia menetelmiä. Kehollisessa työskentelyssä voidaan huomioida ja tutkia työntekijän kehollisia kokemuksia ja reaktioita, ajatuksia ja tunteita. Kehollinen lähestymistapa sopii hyvin myös työntekijän omien voimavarojen kartoittamiseen ja niitä vahvistavaan työskentelyyn. 

Yksilötyönohjauksen hinta 130e/60 min.

Ryhmätyönohjauksen hinta 250e/90 min.