Psykoterapia ja työnohjaus Minna-Maria Wilmi

Työnohjaus

Olen psykofyysinen työnohjaaja. Koulutus täyttää Suomen Työnohjaajat ry:n kriteerit. Minulla on myös TRO-tutkinto (Toiminnallinen ryhmätyönohjaaja, Suomen Psykodraamayhdistys 2005-2008). 

Tarjoan yksilötyönohjausta sosiaali-, terveys- ja opetusalan työntekijöille, esim. psykoterapeutit, perheneuvolan työntekijät, sosiaalityöntekijät, psykologit, opettajat, koulukuraattorit ja terveydenhoitajat. Lisäksi tarjoan työnohjausta ryhmille, joissa on korkeintaan 8 työntekijää. 

Työnohjauksen tavoitteista sovitaan aina yhdessä työnohjattavien kanssa. Työnohjauksessa tarkastellaan asiakas- ja potilastyössä esiin nousevia kysymyksiä ja haasteita.Tavoitteena on työntekijän ammatillisen osaamisen kehittäminen ja työssä jaksamisen vahvistaminen. Ammatti- ja asiantuntijatyöryhmän, työyhteisön tai tiimin työnohjauksen tavoitteena voi olla lisäksi ryhmän toiminnassa esiin nousevien pulmien tutkiminen ja  yhteisen työskentelyn kehittäminen. 

Käytän työnohjauksessa keskustelun lisäksi kehollisia ja toiminnallisia menetelmiä. Kehollisessa työskentelyssä voidaan huomioida ja tutkia työntekijän kehollisia kokemuksia ja reaktioita, ajatuksia ja tunteita. Kehollinen lähestymistapa sopii hyvin myös työntekijän omien voimavarojen kartoittamiseen ja niitä vahvistavaan työskentelyyn. 

Yksilötyönohjauksen hinta 120e/60 min.

Ryhmätyönohjauksen hinta 250e/90 min.